Սա դանդաղ Մ Ա Հ է, իսկ դուք այն ուտում եք ամեն օր․ աշխարհի 10 ամենավտա նգավոր մթերքների ՑԱՆԿԸ

Ամենավն ասակար մթերքները, որոնցից պետք է հեռու մնալ. 1. Հավի նագեթներ. Հավի նագեթները հարուստ են սինթետիկ բաղադրիչներով, որոնք նրանց անհամեմատելի համ են հաղորդում և թույլ չեն տալիս երկար ժամանակ փչանալ։ 2. Մրգային հյութ․ Չի կարելի թերագնահատել մրգային հյութը, քանի որ այն սովորաբար պարունակում է ավելի քան 30 տոկոս ֆրու կտոզա։ Մարդու օր գանիզմում ավելցուկային ֆրու կտոզան հեշտությամբ վերածվում է ենթամ աշկային ճա րպի։ Իսկ եթե խոսում ենք շշերի մեջ խտացրած հյութի մասին, ապա պետք է ուշադրություն դարձնել կոնսերվանտների առկայությանը։

3. Սպիտակ շաքարավազ․ Զարմանալի չէ, որ սպիտակ շաքարը կոչվում է քաղցր մ ա հ: Բայց, ի դեպ, ընտրովի եղեք նաև եղեգնաշաքարի նկատմամբ. դրանք բոլորը հանգեցնում են գ իրության։ 4 Միկրոալիքային վառարանում ադիբուդի․ Մեր ժամանակների այս հրաշք արտադրանքը պարունակում է տրանս ճար պեր, որոնք երկար ժամանակ կարող են ձեր ս իրտը շեղել։ 5. Էներգետիկ ըմպելիքներ․ Այստեղ-այնտեղ, և այս ըմպելիքի մեջ, որը ներկայացնում է քիմ իական արդյունաբերության ժամանակակից ձեռքբերումները, կան ավելի քան բավարար աննորմալ և չափազանց վտա նգավոր բաղադրիչներ ձեր առո ղջության համար։ Փորձեք նախ կարդալ պիտակի վրա նշված բաղադրիչները:

6․ Դիետիկ կոլա․ Քա ղցկ եղածին ներկեր, սինթետիկ շաքար, զրահապատ բուսական յուղ՝ սա այն բաղադրիչների ամբողջական ցանկը չէ, որոնք կազմում են բոլորի սիրելի կոլան։ 7. Բուլյոնի խորանարդիկներ․ Բուլյոնի խորանարդիկներում պարունակվող մոնոսո դիումի գլ յուտամատը անպայման կբացի ձեր ախորժակը: Բայց ձեր օրգ անիզմը դեռ երկար կհիշի այս ք իմիական հար ձակումը։ 8. Տապակած մթերքներ․ Հիդ րոգենացված յուղը, որում եփում են այս ամենը, կարող է հանգեցնել դե պրեսիայի և ար յա ն մակարդման։

9․ Սաղմոն․ Ատլանտյան սաղմոնը սովորաբար աճեցվում է և պարունակում է վտա նգավոր օմեգ ա-6 ճա րպաթթուներ, որոնք առաջացնում են բո րբոքում: Բացի այդ, այն արհեստականորեն ներկված է գեղեցիկ վարդագույն գույնով՝ քա ղց կեղածին քի միական նյութերով: 10․ Շշալցված սառը թեյ․ Այս ըմպելիքի խտացուցիչները, կայունացուցիչներն ու էմու լգատորները ճանապարհ են դեպի սրտան ոթային և նեյ րոտոքսիկ հիվան դությունների ճանապարհը։ Նյութը պատրաստեց՝ https://news68daily.com/